Personal

Personal Pauliskolan

Thomas Wallin
Rektor
thomas.wallin@pauliskolan.se

Maria Jönsson
Klassföreståndare Åk 5-6 ,SV 5-6
Administration
maria.jonsson@pauliskolan.se

Malin Stenmarker
Klassföreståndare F klass
malin.stenmarker@pauliskolan.se


Johanna Atterlöf
Klassföreståndare klass 1-2
johanna.atterlof@pauliskolan.se

SONY DSC

Celie Turesson
Klassföreståndare Åk 3-4
celie.turesson@pauliskolan.se


Mattias Lindström
Matte Åk 5-8, Kristendom 5-6
mattias.lindstrom@pauliskolan.se

SONY DSC

Monica Kjärulfsgård
 Mentor åk 7-8
Resurs åk 7-8 & 9
Samtalsresurs 7-9
monica.kjarulfsgard@pauliskolan.se


Jonas Kjärulfsgård
Mentor åk 7-8 Mu åk F-9
Hkk åk 6-9
Fra åk 7-8
Jonas.kjarulfsgard@pauliskolan.se


Henrik Olsson
Klassföreståndare Åk 5-6
SV åk 5-9, ENG åk 7-9 SO åk 5-6 och 9
henrik.Olsson@pauliskolan.se

annika_wallin

Annika Wallin
Husmor
annika.wallin@pauliskolan.se

SONY DSC

Anki Rehnman
Resurs F-klass
anki.rehnman@pauliskolan.se

SONY DSC

Ayaz Aman
IT ansvarig
NO åk 5-6
Teknik åk F-6
ayaz.aman@pauliskolan.se

Birgitta Nilsson
Speciallärare MA Åk F-9
birgitta.nilsson@pauliskolan.se


Edit Kemerle
Resurs F klass
edit.kermerle@pauliskolan.se


Millan Fanden
Drama Åk 1-9
millan.fanden@pauliskolan.se


Adam Boutayab
Elevassistent/Fritids
adam.boutayab@pauliskolan.se


Emma Tursell
Fritidsansvarig, Spanska 6-9, Eng 5-6
emma.tursell@pauliskolan.se


Ingvar Turesson
Träslojd
ingvar.turesson@pauliskolan.se


Elina Andersson Hallberg
Kansli, Resurs Åk 3-4, Idrott
elina.andersson@pauliskolan.se

Kim Adler
NO Åk 7-9
Ma 7-9

Britt Karlsson
Skolsköterska
britt.karlsson@pauliskolan.se