Pedagogisk modell

iup

IUP modell Pauliskolan. Formativ bedömning med stöd av elevhälsan som scannar alla elever var tredje vecka samt en pågående utvärdering  All dokumentation finns tillgänglig för elev, vårdnadshavare och berörd personal. Via infomentor har vårdnadshavare vidare möjlighet att följa upp elevens skolarbete med terminsplanering, schema, närvaro, läxor etc. På detta sätt ges möjlighet till konkret inflytande, ansvar, och delaktighet för elev och vårdnadshavare. Modellen skapar också relevanta och adekvata förutsättningar för samarbete skola hem. Det formativa lärandet ges här ett gott stöd där samverkan sker kring elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt och där detta görs tydligt.

 

Processen ger stöd åt:

Elever:

Elevens ansvar

Elevens inflytande

Vårdnadshavare:

Vårdnadshavares inflytande

Systematiskt kvalitetsarbete för