Varför välja Pauliskolan?

”Det är så familjärt!”, ”Här bryr sig personalen och tar sig tid!”, ”Vi uppskattar att alla känner alla och att man blir sedd!”, ”Känns som en liten byskola fast i stan!”. Detta är exempel på kommentarer vi ofta får höra från föräldrar. Och det är också så vi strävar efter att vara, ”Den lilla skolan med det stora hjärtat!”. Vi i personalen känner och engagerar oss i alla barn, i alla familjer. Oavsett om eleven går i din klass eller ej. Det anser vi viktigt, alla ska vara trygga med alla på skolan. Därför värdesätter vi det lilla formatet, alla ska våga ta sin plats!

Så söker ni en skola som….

Jobbar med traditionell undervisning där varje klass har sitt eget klassrum

Ligger i överkant på vuxentäthet

Håller kunskapmålen höga men tas i den takt och på det sätt som passar varje elev

Har Helsingborgs största (och vi vill påstå vackraste!) skolgård sett till antalet elever

Där klimatet är väldigt milt. Mobbing/kränkningar/svärord/dålig respekt osv är mycket sällsynt och om/när det händer märks det direkt och tas på fullt allvar

….då är Pauliskolan det ni söker!