Högsta kvalitet.

Pauliskolan håller högsta nationella kvalitet.

Alla skolor strävar efter att ha en god kvalitet. Att en skola själv berättar att man är duktig och håller god kvalitet säger inte så mycket. En flashig hemsida där man lyfter upp sin egen verksamhet är enkel marknadsföring och säger egentligen inget om skolans egentliga kvalitet.

Frågan är vad en objektiv myndighet såsom Skolinspektionen ger för omdöme. Det är något helt annat. Här nedan vill jag berätta om vår egen kvalitetsresa. Kanske det kan hjälpa dig i ditt val  av skola. 

Skolinspektionen ger Pauliskolan toppbetyg

Sedan 2015 har Skolinspektionen gjort 3 stora inspektioner på Pauliskolan. En inspektion innebär att 2-3 inspektörer befinner sig på skolan under 2-3 dagar. De intervjuar skolpersonal, elevhälsan, elever och styrelse samt besöker lektioner. Utöver det ska skolan svara på en stor mängd frågor kring statistik, rutiner m.m.

 Ofta har inspektionen fokus på ett antal övergripande områden såsom undervisning, studiero, elevhälsa etc. Avslutningsvis skrivs en omfattande rapport om skolans verksamhet.

På 2 av dessa krävande inspektioner har Pauliskolan fått högsta betyg. Högsta betyg i detta sammanhang innebär att Skolinspektionen efter sin granskning inte påtalat några brister. Skolan har en fullgod verksamhet.

Få skolor når samma resultat som Pauliskolan

Att få högsta betyg hör inte till vanligheterna i Sverige. Ca 2 skolor av 10 får högsta betyg vid en inspektion. Att få detta betyg och omdöme vid 2 av 3 tillfälle är det få skolor som klarar av. 

Så en objektiv bedömning genomförd av Skolinspektion visar att Pauliskolan under senaste 5-6 åren har hållit högsta nationella standard. Helt enkelt en toppskola. Att vi sedan alltid vill bli ännu bättre är en självklarhet för oss. Förbättringsområden saknas aldrig på en skola.

En skolas kvalitet bottnar sig i det arbete som utförs av dess personalstab. Vi har på Pauliskolan ca 40 kompetenta personer som tillsammans gör detta till en ganska unik skola i Skolsverige. 

Med detta sagt vill jag uppmuntra dig att om du sätter dina barn på Pauliskolan ( vilket vi själv gjort med alla våra 4 barn) så kan du vara trygg med ditt skolval. Det kan vara så, statistiskt sett, att du valt “stans bästa skola”.

Vänliga hälsningar!

Thomas Wallin

Rektor