Vad är annorlunda hos oss som är en skola med kristen profil?

Inte så mycket egentligen. Vi poängterar alla människors lika värde – behandla alla så som du själv vill bli behandlad. Vi har en lugn morgonsamling varje morgon där eleven får samla sig lite innan uppstart. De som vill får deltaga i en kort morgonbön. Vi välsignar mycket kort maten vid lunchen och vi har kristendom på schemat vilket är en fördjupning av ämnet religionskunskap. Det är det hela, i övrigt är inget olikt.

Det är absolut inget krav på att man ska ha en kristen tro eller vara kyrkligt aktiv, alla är lika välkomna och vi har både personal och elever med annan tro än kristendom!